CAD/CAM

Hos Combi Tools ApS løser vi vores opgaver i 3D CAD/CAM-systemet Tebis.

I Tebis har vi et CAD/CAM-system, der understøtter de maskiner, vi har på værkstedet - hvad enten det drejer sig om fræsning eller trådgnist. Dermed har medarbejderne en ensartet programmeringsflade til alle typer maskiner.

At vi både kan konstruere og lave CAM-programmering i samme system, giver et bedre samspil mellem de forskellige faser af et værktøj.

Ydermere er Tebis' brugerflade kompatibel med flere af de meget brugte CAD/CAM-programmer som for eksempel Unigraphics. Det gør, at vi kan importere og eksportere parter fra såvel kunder som underleverandører.

Besøg Tebis' hjemmeside